Groningen

Nieuwsbericht Februari 2022 Groei en Bloei afdeling Groningen

Hallo tuinliefhebber,

Het is 2022 en wat hopen we als bestuur dat we dit jaar meer activiteiten kunnen organiseren!!
Vorige keer meldde ik al dat Annette druk was met rondbellen, dit vordert gestaag, maar is nog niet rond. Daarom heeft u nog geen jaarprogramma toegstuurd gekregen.

Deze keer daarom via dit nieuwsbericht de aankondiging voor februari.
De eerste lezing is nl. as. woensdagavond al! Geert de Vries gaat ons alles over vogels in de tuin vertellen in het Vinkhuys.
De geplande jaarvergadering tijdens de eerste keer in het nieuwe jaar laat nog even op zich wachten. Deze willen we graag in april houden. 

Verder is er in februari de eerste keer Bloemschikken.
Let wel op een nieuwe locatie; De Fontein in de stad Groningen!
Meld u zich gauw aan bij Klaaske??

Ten slotte staat er in 2022 nog veel meer te gebeuren, als dit door mag gaan!!
De landelijke vereniging bestaat 150 jaar, Festival Gardenista zal op 25 t/m 29 mei plaatsvinden in Laag Zuthem en als klapper is er ook onze bijdrage op het eens in de 10 jaar georganiseerde Floriade festijn in Almere van 14 april t/m 9 oktober.

Maar voor nu; zien we u as. woensdag in het Vinkhuys??

Vriendelijke groet, Petra Grootscholten

Lezing; Vogels in de woonomgeving

Onze eerste lezing weer in het nieuwe jaar!

Een boeiende lezing door natuurfotograaf Geert de Vries over het gedrag van bekende tuin- en watervogels. Zo wordt  het  liefdesleven van vogels besproken en wordt uitgelegd waarom vooral vrouwtjes  een  mannetje uitkiezen en niet andersom. Geert kan ingewikkelde zaken op een boeiende en humoristische manier vertellen.

Natuurlijk houden we ons aan de geldende coronaregels, zoveel mogelijk 1,5m afstand, mondkapje alleen af als je zit en toegangsbewijzen. Bij klachten is het vanzelfsprekend beter om thuis te blijven.

Datum:           Woensdag 9 februari 2022
Aanvang:       20.00 uur
Locatie:          MFC ’t Vinkhuys, Diamantlaan 94, 9743 BJ  Groningen
Kosten:          gratis voor leden, €3,- voor niet-leden (contant betalen)

 

 

De nieuwe bloemschiklocatie; De Fontein

Bloemschikken

We gaan weer bloemschikken!
En wel op nieuwe locatie De Fontein in de stad Groningen!
Doet u ook mee? 
U kunt kiezen uit twee werkvormen; een opdracht met eigen materiaal (Eigen materiaal) óf een bloemstuk maken aan de hand van een voorbeeld, waarbij alle materialen worden verzorgd (Workshop). Onder begeleiding van Linda Eising (docente op “Terra” en eigenaresse van ”Floraprojects”) maakt u vaak icm. een technisch detail een mooi bloemwerk!  

Datum:          Woensdag 28 februari 2022
Tijdstip:         19.00-21.30 uur (we beginnen iets eerder dan normaal!)
Locatie:         De Fontein, Eikenlaan 255, 9741 EZ Groningen (Tegenover parkeren bij zwembad De Parrel/De Vensterschool)
Kosten:          'Workshop'   €30,- voor leden, €33,- voor niet-leden of 'Eigen materiaal' €10,- voor leden, €13,- voor niet-leden (contant betalen)
Opgave:         voor 20 februari bij Klaaske Beekhuis | T 0594-611685 | klaaske.bd(at)hotmail.nl

 

Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG)
U ontvangt deze mailing omdat u zich in het verleden hiervoor heeft opgegeven of omdat u lid bent van Groei & Bloei. Gelet op de invoering van de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) per 25 mei 2018 geven wij u de mogelijkheid om te bepalen of u deze mailing ook in de toekomst wilt blijven ontvangen. Wilt u deze mailing in de toekomst niet meer ontvangen? Stuur ons dan een e-mail waarin u dit aangeeft. Groei&Bloei heeft een privacyverklaring (gedateerd 10 juli 2018), die op de website van Groei&Bloei is te vinden