Groningen

Groei en Bloei en Corona

Wat in ieder geval voorop staat!

De veiligheid van iedereen staat te allen tijde voorop.
Thuis blijven bij corona gerelateerde gezondheidsklachten.
Richtlijnen van het RIVM zijn leidend. Organisatie en deelnemers moeten zich houden aan de RIVM-richtlijnen.
Iedereen van 18 jaar en ouder houdt 1,5 meter afstand tot personen van 18 jaar en ouder.
Er zijn afspraken gemaakt mbt. schoonmaak, routing en versnaperingen.
Iedereen is zelf verantwoordelijk om zich te houden aan de afspraken.
Deelnemers/bezoekers volgen de aanwijzingen van een bestuurslid/commissielid en/of medewerkers van de locatie op.

Richtlijnen voor deelnemers

Het maximale aantal deelnemers is afhankelijk van het aantal vierkante meters in de beschikbare ruimte.
Vooraf aan een bijeenkomst is daarom aanmelding nodig via invulling van aanmeldformulier in nieuwsflits of via mail.
Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor hygiƫne (handen wassen).
Opstelling tafels zijn zodanig dat er onderling voldoende afstand is.
Looproute wordt eventueel aangegeven.
Er is zorg voor voldoende ventilatie in de zaal.- Er zal een maximum gesteld worden aan het aantal mensen die kunnen worden toegelaten
Triage: Een verantwoordelijke van de afdeling, informeert vooraf of er gezondheidsklachten zijn die mogelijk op coronabesmetting kunnen duiden (e.g. verkouden, niezen, koorts, hoofdpijn).
Ieder blijft zoveel mogelijk op zijn plaats zitten. Consumpties worden uitgeserveerd.

ALLES ONDER VOORBEHOUD
In deze onzekere tijd kan de overheid beperkingen opleggen aan de organisatie van onze activiteiten.
Uiteraard zullen wij deze richtlijnen dan opvolgen.
Dit kan ertoe leiden dat op een allerlaatste moment een bijeenkomst moet worden afgelast.
Wij zullen de deelnemers hiervan zo goed mogelijk op de hoogte stellen.
Kijk regelmatig op onze website www.groningen.groei.nl of er iets is veranderd.