Groningen

Nieuwsbericht februari/maart 2024 Groei & Bloei Groningen

Beste tuinliefhebber,

Het lijkt af en toe wel voorjaar! Regen en droge dagen wisselen elkaar af, de bollen komen op en de crocussen bloeien. We lopen door de tuin en kijken: wat moet anders, wat heeeft de winter overleefd en wat niet. Het tuinseizoen gaat beginnen!

In deze nieuwsbrief aandacht voor:
-De workshop bloemschikken op maandag 25 maart
-Terugblik op de jaarvergadering en de lezing door Hans van Wieren op 28 februari
-Vooraankondiging van de stinzenplanten wandeling op 6 april
-Dringende oproep van het bestuur. 

Ik wens u veel leesplezier en graag tot ziens bij een van de activiteiten.

Willemien Betten

P.S. Mist u onderwerpen in onze nieuwsbrief of heeft u suggesties? Laat het me weten via groeienbloeigroningen@gmail.com

Workshop Bloemschikken maandag 25 maart

Het voorjaar is begonnen en Pasen staat voor de deur. Docent Martin Geertsema heeft vast weer een uitdagende, toepasselijke opdracht bedacht. Doe mee, laat je fantasie gaan en neem ook een prachtig bloemstuk mee naar huis!

Neem uw eigen gereedschappen mee (mesje, schaar en ijzertangetje)

Datum:          Maandag 25 maart 2024
Aanvang:      19.30 - 22.00, let op nieuwe begin- en eindtijd!
Locatie:         De Fontein, Eikenlaan 255, 9741 EZ Groningen
Kosten:         Workshop   € 30,-  voor leden en € 35,-  voor niet-leden 
                    Werken met eigen materiaal voor gevorderden €10,-  leden, €15,- niet-leden 
                    (contant betalen)

Opgave:        Bij Klaaske Beekhuis | T 0594-611685 | klaaske.bd@hotmail.nl

Terugblik jaarvergadering en lezing Hans van Wieren

De jaarvergadering is weer achter de rug!  Er waren, naast de bestuursleden, 16 leden aanwezig. Ze werden door onze voorzitter Jenny Vogelzang welkom geheten. We lichten er hier een paar zaken die aan de orde zijn geweest uit:
-Er is discussie in het rayon over de deelname aan de Open Tuinen Estafette van niet Groei&Bloei leden. De gedachte is dat ook zij zouden bij moeten dragen in de (steeds hoger wordende) drukkosten van de folder van onze afdeling  en de provinciale OpenTuinen brochure. Er is nu afgesproken dat we het in 2024 laten zoals het was. In 2025 worden de kosten voor niet leden € 10,-, en vanaf 2026 € 20,-.
-Nog meer nieuws met betrekking tot de Open Tuinen: Gretha en Coby stoppen met het organiseren er van. Dit hebben ze vele jaren gedaan. In een komende nieuwsbrief besteden we hier meer aandacht aan. 
-We zijn heel blij te kunnen melden dat Harriet Braun is toegetreden tot het bestuur! 

In de korte pauze komen nog meer leden binnen voor de  lezing door Hans van Wieren: tuinen en terrassen anno nu. Hans nam ons in zijn enthousiaste presentatie mee naar de wereld van het tuinieren op balkons, terrassen en in stadstuinen. Praktische tips en trucs, do's en dont's voor het tuinieren op een kleiner oppervlak. We zagen het effect van werken met kleur en materialen. Als je veel met planten in potten werkt is de aanbeveling om de potten in 1 kleur te houden, in plaats van een allerhande. De planten moeten de aandacht krijgen, niet de potten. Een ander voorbeeld was het gebruik van transparant meubilair: rieten stoelen laten een kleine ruimte groter lijken dan massief materiaal. Het consequent doorvoeren van 1 kleur geeft rust en ruimte: rode kussens, rode planten, rode sierelementen. Nog een tip van Hans: "werken met grote bakken is minder werk dan allemaal kleine potten. Het kan allemaal net zo makkelijk en moeilijk als je zelf wilt". De prachtige combinaties die we op het scherm te zien kregen gaven inspiratie en zin om aan de slag te gaan.

Vooraankondiging : zaterdag 6 april stinzenplantenwandeling

Het voorjaar is begonnen! Ga met ons aan de wandel in de stad Groningen. Vorig jaar bij de Fraeylemaborg, dit jaar gaan we, onder begeleiding van 2 IVN gidsen, genieten van de stinzenplanten in de stad. Deze dappere kleurrijke, voorjaarsbloeiers zijn niet alleen prachtig om te zien, maar ook belangrijke nectarleveranciers voor de eerste insecten.

Aanvang 10.30 
Locatie   Eetcafé Zondag, Kruissingel 1, 9712 XN Groningen
Kosten   Deelname aan deze excursie is gratis
Opgave  Willemien Betten groeienbloeigroningen(at)gmail.com

 

Oproep van het bestuur

De leden van onze vereniging zetten zich in voor een mooie, groene samenleving vol planten, bollen, bomen, struiken en dieren. Als bestuur organiseren we voor al onze leden workshops, lezingen en wandel-, fiets-, en bus- en autoexcursies. Dat  bestuur bestaat uit 5 leden van wie een aantal al vele, vele  jaren 'in functie' is. Zij hebben aangegeven dat het tijd is om het stokje door te geven in 2024!
Maar het vinden van nieuwe bestuursleden is geen eenvoudige taak. Vandaar onze dringende oproep: draag bij aan onze vereniging en zet je in!!
Vraag informatie bij de zittende bestuursleden of schuif aan bij een bestuursvergadering. Het is leuk, gezellig en zinvol.

Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG)
U ontvangt deze mailing omdat u zich in het verleden hiervoor heeft opgegeven of omdat u lid bent van Groei & Bloei. Gelet op de invoering van de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) per 25 mei 2018 geven wij u de mogelijkheid om te bepalen of u deze mailing ook in de toekomst wilt blijven ontvangen. Wilt u deze mailing in de toekomst niet meer ontvangen? Stuur ons dan een e-mail waarin u dit aangeeft. Groei&Bloei heeft een privacyverklaring (gedateerd 10 juli 2018), die op de website van Groei&Bloei is te vinden