Groningen

Wordt lid van Groei en Bloei; voorjaarsactie 2021

Ontdek de vele voordelen van Groei & Bloei: een abonnement op het tijdschrift en lid van de vereniging met cursussen, workshops, excursies en nog veel meer!
Wordt lid van het leukste tuintijdschrift van Nederland!

Speciale voorjaarsaanbieding

Met het invullen van dit formulier wordt u net als 30.000 andere Nederlanders lid van Groei & Bloei.
U ontvangt het leukste tuintijdschrift van de grootste groenvereniging van Nederland.

Waarbij uw welkomstcadeau zo snel mogelijk naar uw adres wordt opgestuurd.
U betaalt middels een automatische incasso en machtig daartoe Groei & Bloei het verschuldigde bedrag tot wederopzegging automatisch van mijn bank/girorekening af te schrijven.

Toestemmingsverklaring

U geeft toestemming voor het zoveel als nodig verwerken van uw gersoonsgegevens door de landelijke en
plaatselijke vereniging Groei & Bloei ten behoeve van de door hen ontplooide activiteiten. (Zie ook het
privacy-statement op www.groei.nl/privacy-statement.)

N.B. : Het lidmaatschap loopt per kalenderjaar en wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd. Bij tussentijds lid
worden betaalt u alleen de contributie over de resterende maanden.
Opzeggingen dienen ons te bereiken voor 1 oktober van het lopende jaar. Dit kunt u ook nalezen in het
colofon van het tijdschrift.
Met het versturen van dit formulier gaat u akkoord met de condities voor het lidmaatschap